04-6611155/6

ראשי / מבחן מיון במתמטיקה

מבחן מיון במתמטיקה

קבצים:

1- חומר לימוד

2- שאלות עם פתרון

3- מבחן לדוגמא

4- פתרון מבחן מיון רכב

5- פתרון מבחן מיון חשמל

6- פתרון מבחן מיון בניין

 

powered by: